امروز شنبه چهارم مرداد1393 است. 128 روز از سال 1393 گذشته و در هفته 20ام سالیم ! و 237 روز تا سال 1394 باقیست. تقویم تاریخ
۶. روز کارآفرینی   ۷. عيد سعيد فطر  ۹. روزاهداي خون   ۱۴. صدور فرمان مشروطيت   ۱۷. روز خبرنگار   ۳۱. شهادت امام جعفر صادق ع  
نسبتا ابر
34
3828
شمال شرقی 8.05km/h 982.05hpa 14%6:05 صبح 8:12 عصر
امشبفردادوشنبهسه شنبهچهار شنبه
آسمان صافبیش :38
کم :28
آفتابیبیش :42
کم :28
آفتابیبیش :41
کم :28
آفتابیبیش :42
کم :24
آفتابیبیش :38
کم :23


تمامی خبرها بصورت اتوماتیک از سایت های معتبر فارسی دریافت می شوند و "زاویه ها" هیچگونه مسئولیتی در قبال خبرها ندارد .
یک پروژه خوب دیگر ، ساخته شده با عشق، در www.IranSD.com